Despre noi

Colectivul de Geografie al Filialei Cluj a Academiei Române fiinţează de la 1 octombrie 1947, când i-au fost puse temeliile de către magistrul şcolii geografice clujene, profesorul Tiberiu Morariu. De atunci colectivul s-a dovedit a fi o veritabilă pepinieră pentru formarea unor prestigioşi geografi ardeleni (Ion Mac, Victor Sorocovschi, Nicolae Ciangă, Wilfried Schreiber, Ion Popescu Argeşel, Maria Călinescu, Aurel Maier, Petru Dan Idu, Jozsef Benedek).

În ultimii ani, Colectivul de Geografie al Filialei Cluj a Academiei Române a adăugat domeniului investigaţiei fundamentale o orientare aplicativă mai evidentă, participând la elaborarea unor documentații de urbanism și a unor studii solicitate de parteneri din sfera administrativă și economico-socială, cele mai recente fiind: „Servicii de consultanță pentru elaborarea unui studiu privind inventarierea, evaluarea și prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice din Regiunea de Nord-Vest” pentru contractor Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (anul 2019) sau „Actualizarea strategiei de promovare şi marketing privind modalităţile de expunere şi promovare a produsului turistic din zona Ocoliş” (anul 2017).

Preocupările recente pentru teme de cercetare de actualitate apar evidente din publicarea unor cărți și articole în reviste ISI prestigioase din domeniu:

Cărți (selecție):

 • Marga Andrei (2019), România în Europa actuală, Editura Libris, Brașov, 336 pp.
 • Dănuţ Petrea, Cocean Pompei (2019), Institutul de Geografie al Universităţii „Regele Ferdinand I (1919-1947). O instituţie, o şcoală, un for academic, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
 • Cocean Pompei, Pop Ana-Maria, Hognogi G-G., Papp Lelia, Potra Alexandra Camelia, David Nicoleta (2018), Depopularea spaţiilor rurale montane. Munţii Poiana Ruscă, Editura Risoprint, Cluj-Napoca
 • Marga Andrei (2018), Identitate națională și modernitate, Editura Libris, Brașov, 360 pp.
 • Bilașco Ștefan, Maria Olivia Moldovan, Sanda Roșca (2017), Aplicații G.I.S. în Administrația Publică Locală, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 210 pp.
 • Bilaşco Ștefan, Horvath, Cs. (2016), Cartografierea digitală a benzilor de inundabilitate pe baza statisticii, a calculelor hidraulice şi a analizei spaţiale GIS, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 169pp.
 • Cocean Pompei, David Nicoleta (2014), Peisaje culturale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca
 • Cocean Pompei – Coordonator (2014), Strategia de dezvoltare a comunei Aiton, Editura Risoprint, Cluj-Napoca
 • Marga Andrei (2014), Anii inovării. Reforma universității clujene 1993-2012, Editura Tribuna, Cluj Napoca, 274 pp.
 • Cocean Pompei, Filimon Luminiţa – Editori (2013), ,,Ţările” din România ca teritorii de proiect, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 239 pp.
 • Cocean Pompei, Niţă A., Dombay Şt. (2013), Judeţul Harghita, Editura Academiei Române, Bucureşti, 320 pp.
 • Vasiliță-Crăciun Ileana-Cristina (2013), Peisaje culturale din Dealurile Someşului Mare, Editura Risoprint, Cluj- Napoca
 • Cocean Pompei – Editor (2012), Roşia Montană in Universal History, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 198 pp.
 • Cocean Pompei, Goncz Annamaria – Coordonatori (2012), Development Strategy of the Someş Catchment Area, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 277 pp.
 • Cocean Pompei (2011), „Ţările”. Regiuni geografice şi spaţii mentale, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 250 pp.
 • Cocean Pompei, Boţan, C. N., Ilovan, Oana-Ramona (2011), Judeţul Bistriţa-Năsăud, Editura Academiei Române, Bucureşti, 263 pp.
 • Cocean Pompei – Coordonator (2011), Strategii de dezvoltare urbană, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 226 pp.
 • Cocean Gabriela (2011), Munţii Trascău. Relief, geomorfosituri, turism. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
 • Cocean Pompei – Coordonator (2010), Planificarea şi amenajarea teritoriului zonal, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 250 pp.
 • Cocean Pompei (2010), Patrimoniul turistic al României, Editura Presa Universitară Clujeană, 252 pp.
 • Cocean Pompei, Zotic, V., Puiu, V., Moldovan, C. (2010), Amenajarea teritoriului suburban al Municipiului Bistriţa, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 153 pp.
 • Dohotar, V., Bilașco Ștefan (2009), ArcView și ArcGIS, ghid practic. Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 135 pp.
 • Cocean Pompei – Coordonator (2009), Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare teritorială, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 282 pp.
 • Cocean Pompei, Filip, S. (2008), Geografia Regională a României, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 238 pp.
 • Bilașco Ștefan (2008), Implementarea GIS în modelarea viiturilor de versant, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca
 • Cocean Pompei – Coordonator (2007), Amenajarea teritoriilor periurbane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 272 pp.

Articole ISI:

 • Drăgan Magdalena, Mureșan Gabriela Alina, Benedek J. (2020), Mountain wood-pastures and forest cover loss in Romania, Journal of Land Use Science, DOI 10.1080/1747423X.2020.1719224.
 • Cocean Pompei, Hognogi Gh-G., Pop Ana-Maria, Bejan I., David Nicoleta (2019), Anthropic Valorisitation of Vulnerable Areas Affected by Deep-Seated Landslides, Geoheritage, august 2019, https://doi.org/10.1007/s12371-019-00397-8.
 • Roșca, S., Simonca, V., Bilaşco Ştefan, Vescan, I., Fodorean, I., Petrea, D. (2019), The Assessment of Favourability and Spatio-Temporal Dynamics of Pinus Mugo in the Romanian Carpathians Using GIS Technology and Landsat Images, Sustainability, 11(13), DOI: 10.3390/su11133678.
 • Sestras, P., Salagean, T., Bilaşco Ştefan, Bondrea, M.V., Nas, S., Fountas, S., Spalevic, V., Cimpeanu, S.M. (2019), Prospect of a GIS based digitization and 3D model for a better management and land use in a specific micro-areal for crop trees, Environmental Engineering And Management Journal, 18(6), 1269-1277.
 • Sestras, P., Bilaşco Ştefan, Roșca, S., Nas, S., Bondrea, M.V., Galgau, R., Veres, I., Salagean, T., Spalevic, V., Cimpeanu, S.M. (2019), Landslides Susceptibility Assessment Based on GIS Statistical Bivariate Analysis in the Hills Surrounding a Metropolitan Area, Sustainability, 11(5), DOI: 10.3390/su11051362.
 • Pacurar, H., Dirja, M., Buta, M., Pacurar, I., Roșca, S., Bilaşco Ştefan (2019), Identification of Soils Factors Influence in the Distributions of Tuber aestivum in Transylvanian Subcarpathian Hill, Romania, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(2), pp. 478-486.
 • David Nicoleta, Cocean Pompei, Pop Ana-Maria, Alina Kudor (2018), Economic Reconversion of Mining Rural Sites in the Brad Basin during the Transition Period (2000-2016), Transylvanian Review, vol. XXVII, Supl. 1, pp. 135-142.
 • Bilaşco Ştefan, Roşca Sanda, Fodorean I., Vescan I., Filip S., Petrea D. (2018), Quantitative evaluation of the risk induced by dominant geomorphological processes on different land uses, based on GIS spatial analysis models, Frontiers of Earth Science, Vol. 12, Nr. 2, pp. 311-324, DOI 10.1007/s11707-017-0615-6.
 • Drăgan Magdalena, Cocean Gabriela (2018), Drivers of Change in Post-communist Agriculture in the Apuseni Mountains, Transylvanian Review, Vol. XXVII , No. 1 (Spring 2018), pp. 21-33.
 • Bilaşco Ştefan, Roşca Sanda, Păcurar, I., Moldovan, N., Vescan, I., Fodorean, I., Petrea, D. (2018), Roads accesibility to agricultural crops using GIS technology. Methodological aproach, Geographia Technica, Vol. 13, Issue 2, pp. 12-30.
 • Sestras, P., Bondrea, M.V., Cetean, H., Sălăgean, T., Bilaşco Ştefan, Sanda Naș, Spalevic, V., Fountas, S., Cîmpeanu, S. M. (2018), Ameliorative, Ecological and Landscape Roles of Făget Forest, Cluj-Napoca, Romania, and Possibilities of Avoiding Risks Based on GIS Landslide Susceptibility Map, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 46(1), pp. 292-300. DOI:10.15835/nbha46110866.
 • Cocean Pompei, Cocean Gabriela, David Nicoleta, Filip S. (2017), Religious cultural landscape in multiconfessional localities from Transylvania. Study case: Aiton and Sic (Cluj county), HFSP Journal.
 • Bilaşco Ştefan, Govor Corina, Roşca Sanda, Vescan I., Filip, S., Fodorean I. (2017), GIS model for identifying urban areas vulnerable to noise pollution: case study, Frontiers of Earth Science, DOI 10.1007/s11707-017-0615-6.
 • Roșca, S., Bilaşco Ştefan, Păcurar, I., Colniță, D., Fodorean, I., Vescan, I., Păcurar, H. (2017), Quantitative evaluation of forest favourability using GIS database in a hill area in the Transylvania Depression, Romania. Geomatics, Natural Hazards and Risk. https://doi.org/10.1080/19475705.2017.1401012.
 • Irimuș I. A., Sanda Roșca, Mădălina-Ioana Rus, Flavia Luana Marian, Bilaşco Ştefan (2017), Landslide Susceptibility Assessment in Almaș Basin by means of the frequency rate and G.I.S. techniques, Geographia Technica, Vol. 12, Nr. 2, pp. 97-109, DOI: 10.21163/GT_2017.122.09.
 • Cocean Gabriela, Cocean Pompei (2017), An Assessment of Gorges for Purposes of Identifying Geomorphosites of Geotourism Value in the Apuseni Mountains (Romania), Geoheritage, March 2017, Volume 9, Issue 1, pp. 71–81.
 • Bilaşco Ştefan, Roşca Sanda, Păcurar, I., Moldovan, N., Boţ Amalia, Negruşier, C., Sestraş, P., Bondrea, M., Naş Sanda (2016), Identification of Land Suitability for Agricultural Use by Applying Morphometric and Risk Parameters Based on GIS Spatial Analysis, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 44(1), 302-312. DOI:10.15835/nbha44110289.
 • Roşca Sanda, Bilaşco Ştefan, Păcurar, I., Oncu, M., Negruşier, C., Petrea, D. (2015), Land Capability Classification for Crop and Fruit Product Assessment Using GIS Technology. Case Study: The Niraj River Basin (Transylvania Depression, Romania), Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 43(1), 235-242. doi:10.15835/nbha.43.1.9860.
 • Roşca Sanda, Bilaşco Ştefan, Petrea D., Vescan I., Fodorean I. (2015), Comparative assessment of landslide susceptibility. Case study: the Niraj river basin (Transylvania depression, Romania), Geomatics, Natural Hazards and Risk, DOI: 10.1080/19475705.2015.1030784.
 • Roşca Sanda, Bilaşco Ştefan, Petrea, D., Fodorean, I., Vescan, I., Filip, S. (2015), Application of landslide hazard scenarios at annual scale in the Niraj River basin (Transylvania Depresion, Romania), Natural Hazards, DOI 10,1007/s11069-015-1665-2, 77:1573-1595.
 • Roşca Sanda, Bilaşco Ştefan, Petrea, D., Fodorean, I., Vescan, I. (2015), Bankfull discharge and stream power influence on the Niraj river morphology, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 10, No. 1, pp. 133 – 146.
 • Petrea, D., Bilaşco Ştefan, Roşca Sanda, Vescan, I., Fodorean, I. (2014), The determination of the landslide occurence probability by GIS spatial analysis of the land morphometric characteristics (case study: the Transylvanian Plateau), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2014, Vol. 9, No. 2, pp. 91 – 102.
 • Cocean Pompei, Filip, S., David, Nicoleta (2013), Territorial Cohesion in Cross-Border Spatial Entities, Transylvanian Review, XXI, Supl. 2, pp. 288-304.
 • Filip, S., Cocean Pompei (2012), Urban Industrial Brownfields: Constraints and Opportunities in Romania,  Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 7, no. 4, pp.155-164.
 • Cocean Pompei, Filip, S. (2011), The Huntigton Boundary between Error and Bias, Transylvanian Review, XX, Supl. 4, pp. 197-211.
 • Cocean Pompei (2011), An Efficient Model for Spatial Planning: the Territories of the Heads of Axes, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 32/E/February, pp. 28-38.
 • Sorocovschi, V., Horvath, Cs., Bilaşco Ştefan (2011), Someșan Plateau rural settlements spatial vulnerability indicators, Management and military science (The 17th International Conference, the Knowledge-Base Organization), Brașov, pp. 526-531.
 • Sorocovschi, V., Horvath, Cs., Bilaşco Ştefan (2011), Aspects regarding the Someș Plateau rural settlements water supply, WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate. Recent Researches in Environment, Energy Planning and Pollution, Iași, pp. 210-215.
 • Cocean, R., Cocean Pompei (2010), Conceptual Meanings of the Spatial Plan for the Sinaia-Braşov Region, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 30E/June.
 • Keller, I. E., Dohotar V., Bădescu G., Bilaşco Ştefan (2010), GIS in analysis of water systems for an area from Baia Mare city. Proceedings of ModTech International Conference, Iași-Chișinău-Belgrad, pp. 347-350.
 • Surdeanu, V., Rus, I., Irimuş, I-A., Petrea, D., Cocean Pompei (2009), Rainfall Influence on Landslide Dynamics (Carpathian Flysch Area, Romania), Geografia fisica e dinamica quaternaria, 32 (1).
 • Bilaşco Ştefan, Horvath, Cs., Cocean Pompei, Sorocovschi, V., Oncu, M. (2009), Implementation of the USLE model using GIS technology. Case study: the Somesan Plateau, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 4, no. 2, pp. 123-132.
 • Keller, I.E., Bilaşco Ştefan, Bădescu G., Lenuța Ramona Kollar (2009), Improvement of decisions by using GIS and hydraulic modelling for sewerage systems. The case study of a square for Baia Mare city. WSEAS Advances in Environmental and Geological Science and Engineering, Brașov, pp. 261-268.

Colectivul de geografi clujeni are bune relaţii de colaborare cu Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cu Institutul de Geografie al Academiei Române, din București si cu Colectivul de Geografie al Filialei Iași a Academiei Romane. Aceste relații au luat forma unor proiecte de cercetare în colaborare sau a organizării de manifestări ştiinţifice comune (Simpozionul internațional G.I.S. Cluj-Napoca, 2019, 2016; The 7th International Conference on “Regional Development and Territorial Disparities”, 15-16 Oct. 2016, Cluj-Napoca, Romania, A 6-a Conferinţă Internaţională şi a 10-a aniversare a Centrului de Geografie Regională „Disparităţi regionale şi dezvoltare regională: de la cercetare ştiinţifică la recomandări de politici”, 18-19 Octombrie 2014, Cluj-Napoca, Romania etc.).

În plus, Colectivul organizează sub egida Zilelor Academice Clujene propria sesiune de comunicări cu diferite tematici: Un secol de Geografie Clujeană (anul 2018), Specificitate și diversitate geografică (anul 2017), Risc și vulnerabilitate geografică (anul 2016), Evaluarea potențialului geografic ca premisă a planificării teritoriale (anul 2014) etc.

Colectivul are o colaborare fructuoasă cu Institutul de Studii şi cercetari Regionale din Pécs al Academiei Maghiare de Știinte, alături de care s-a implicat în 3 proiecte internaționale de cercetare:

 • „Comparative analysis of local resources and capital formation processes focusing on Cluj-Napoca and Pécs case study areas” Perioada de implementare 2019-2022.
 • „Comparative analysis of Functional Urban Areas of Pécs and Cluj-Napoca”. Perioada de implementare 2016-2018
 • „Development of R&D potential of regional centres in interregional cooperation”. Perioada de implementare 2012-2015